<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
     • E?it S?zlük
     • HeForShe
     • Küresel Organizasyon Nitelikli ?nsan Kayna??
     • Yayg?n Sat?? A?? , Gü?lü Sat?? Sonras? Hizmet Anlay???

     BüLTENLER

     16
     Mar
     2018

     Ar?elik A.?. Ba?ar?lar?n? 80 ?dülle Ta?land?rd?

      ilan

     Ar?elik A.?. ge?ti?imiz bir y?lda yeni ba?ar?lara imza atarak Türkiye’de ve dünyada tam 80 ?düle lay?k g?rüldü. Dünya genelinde ?al??ma alanlar?yla ilgili pek ?ok s?ralamada üst s?ralarda yer ald?.

     06
     Mar
     2018

     Ar?elik 4K Ultima TV ile heyecan verici futbol ma?lar?n? tribünden izler gibi seyredin

     Ultima TV

     Ev teknolojilerinin lider markas? Ar?elik, 4K Ultima televizyonlar ile tüketicilere capcanl? renkler, net ve ak?c? g?rüntü sunuyor.

     05
     Mar
     2018

     Dil Sür?ecek, E?it S?zlük E?itleyecek

      can din?er zeynep ?zbil

     Ar?elik A.?.’nin geli?tirdi?i E?it S?zlük, cinsiyet?i ve ayr?mc?l?k yaratan s?zcük ve s?ylemlere e?itlik?i ?neriler sunarak dili e?itliyor.

      

     V?ZYON

     • Dünyaya Sayg?l? Dünyada Sayg?n

       

     • Karl? ve uzun dönemli Sürdürülebilir büyümenin sa?lanmas?

     • Büyümeyi gerçekle?tirmek için hedef pazar dünya yakla??m?ndan hareketle pazar pay?n?n artt?r?lmas?

     • ürün ve uygulamalarla H?zla de?i?en dünyada daha fazla tüketiciye ula??lmas?

     • Kurumsal sorumluluk bilinciyle gelece?in garanti alt?na al?nmas?

     • küresel bir grup olmak için, küresel organizasyonun bile?enlerinin entegrasyonunun ve optimizasyonun sa?lanmas? hedeflenmektedir.

       

       

     ??ER?KLER

     ?hale ?lanlar?

     AR?EL?K A.?. ORTAKLARINA DUYURU

     Arçelik Anonim ?irketi Özel Durum Aç?klamalar? için lütfen t?klay?n?z.

     一本道mw高清码二区三区