<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. KURUMSAL Y?NET?M

      

     Kurumsal de?erlerimiz ve kültürümüz, etik anlay???m?z, iyi y?neti?im felsefemiz ve i? ahlak? ilkelerimiz, sorumluluklar?m?z? yerine getirmemizde bizlere yol g?stermektedir. 

     Uluslararas? i? standartlar? do?rultusunda, payda?lar ve kurumlar aras?nda güveni sa?layan kurumsal y?netimin d?rt ilkesini-hesap verebilirlik, sorumluluk, a??kl?k ve ?effafl?k, adil davran??-faaliyetlerimize ta??mam?z uzun vadede ?irketimiz’in verimlili?i ve ba?ar?s? i?in ka??n?lmazd?r. 

     Ar?elik A.?., payda?lar?na, ?zellikle yat?r?mc?lar?na kar?? güven ve istikrar y?nündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, do?ru kurumsal y?netimden ge?ti?inin bilincindedir. Kurumsal Y?netim ?lkeleri konusundaki performans?m?z?n yans?malar?n?, ?zellikle kurumsal yat?r?mc?lar ile yapt???m?z toplant?larda ?ok net g?rmekteyiz. 

     Kâr hedeflerine ula?mak i?in sadece i? sonu?lar? ve gü?lü sermaye yap?s?na ba?l? kalmayarak uzun y?llar sonucunda yaratt???m?z “Kurum ?tibar?”n? da ?nemli bir de?er olarak y?netmekteyiz.

      

      

     一本道mw高清码二区三区