<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. SATINALMA

     Sat?nalma, Ar?elik A.?.’nin karl?l???nda, büyümesinde ve buna ba?l? olarak da vizyonunu ger?ekle?tirme yolunda stratejik ?neme sahiptir.

     Ar?elik A.?. Sat?nalma Direkt?rlü?ünde merkezi olarak, yurti?i ve yurtd???nda faaliyet g?steren tüm  Ar?elik A.?. beyaz e?ya ve elektronik üretim tesislerinin direkt malzeme / endirekt malzeme ve yat?r?m mal? sat?nalmalar? yürütülmektedir.

       Ar?elik Sat?nalma politikam?z, tedarik?ilerimizden, en yüksek i? eti?i ve ?evre standartlar?nda, en uygun ko?ullarda malzeme, ürün ve hizmet tedarik etmektir.

     Tedarik?ilerimiz Ar?elik'in performans?nda ?nemli bir rol oynamaktad?r. Hedefimiz, tedarik?ilerimizi de tasar?m a?amas?nda sürecimize katarak bilgi birikimlerinden faydalan?p, kaliteli, uygun maliyetli ve yenilik?i ürünler üretmek ve bunlar?n getirece?i sonu?lardan beraberce faydalanmakt?r. Tedarik?ilerimizden beklentilerimiz, sat?nalma politikam?z?n ?nemli unsurlar? olan ?? Eti?i ve ?evre Politikalar?m?za da uymalar?d?r.

     Web sitemizin bu k?sm?nda, sizlere nas?l Ar?elik A.?. tedarik?isi olunabilece?ini anlatmak, i? eti?i kurallar?m?z?, yasakl? malzemeler listemizi, kalite sistemimizi ve beklentilerimizi sizlerle payla?mak  istiyoruz.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区