<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Performans ve Yetenek Y?netimi

     Büyüyen organizasyonumuzda, ?irketimizi ileriye g?türecek en nitelikli gen?leri ve tecrübeli profesyonelleri ?irketimize kazand?rmay?, sahip oldu?umuz yetenekleri geli?tirmeyi hedeflemekteyiz. 
      
     Ar?elik A.?. olarak i? gücümüzün %21,5'ini kad?n ?al??anlar?m?z olu?turuyor.
      
     AR?EL?K A.?., organizasyonel ba?ar?n?n temelinde bireysel ba?ar?lar?n oldu?una inanmaktad?r. Bu do?rultuda insan kayna??n?n en etkin ?ekilde y?netilerek geli?tirilmesi i?in performans y?netim sistemi, 360 derece yetkinlik de?erlendirme, potansiyel de?erlendirme gibi de?erlendirme ve geli?tirme y?ntemleri kullan?lmaktad?r. De?erlendirme sonu?lar?n?n ??kt?lar? geli?im planlama, kariyer y?netimi ve ücret y?netimi süre?lerine girdi sa?layarak kurumsal geli?im ve ?al??an geli?imi aras?ndaki entegrasyon sa?lamaktad?r.
      
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区