<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. ?? Sa?l??? ve Güvenli?i

     Ar?elik ve ?al??anlar? olarak, ulusal ve uluslararas? yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli geli?meyi temel alan bir ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Y?netim Sistemi dahilinde sa?l?kl? ve güvenli bir ?al??ma ortam? yarat?r?z.

     •    ?al??ma ortam?nda ortaya ??kabilecek sa?l?k ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi,
     •    ?? Sa?l??? ve Güvenli?i bilincinin olu?turulmas? ve geli?tirilmesi i?in e?itim faaliyetlerinin düzenlenmesi
     •    s?f?r i? kazas? ve s?f?r meslek hastal??? hedefini benimseyerek, gerekli ?nlemleri almak suretiyle verimlili?imizin artt?r?lmas?

     y?nünde faaliyetlerimizi Kalite ve ?evre Y?netim Sistemleri ile birlikte bütünle?ik bir ?ekilde y?neterek, dayan?kl? tüketim sekt?ründe ?? Sa?l??? ve Güvenli?i a??s?ndan ?ncülü?ümüzle ?rnek bir kurulu? olmak i?in tüm gücümüzle ?al???r?z.
      

      

     2011 y?l?nda Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan ?? Sa?l??? ve Güvenli?i verileri uluslararas? yetkili kurulu? taraf?ndan denetlenmi?tir. (Sürdürülebilirlik Raporu, 31/12/2011, Sayfa 75)

      Ar?elik Elektronik ??letmesi, 2003 y?l?nda OHSAS 18001 Y?netim Sistemi Belgesini sekt?ründe ilk alan Türk kurulu?udur.

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区