<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. CEMS

     ??letme okullar? ve ?okuluslu ?irketlerin dünya ?l?e?inde stratejik a?? olan Uluslararas? ??letme Okullar? ve Uluslararas? ?irketler Birli?i CEMS' e ?irketimiz, Ko? üniversitesi ??letme Enstitüsü ile bir i?birli?i yaparak, Türkiye’den kat?lan ilk uluslararas? ?irket olmu?tur.

      
     CEMS uluslararas? kurumlar?n ihtiya? duydu?u profilde uluslararas? vizyona sahip gelece?in y?neticilerinin, i? dünyas? ve üniversitelerin i? birli?i ile yeti?mesini ama?lamaktad?r. Bu ama?la, Uluslar üstü bir i?letme yüksek lisans program? olarak tan?mlanan CEMS MIM (CEMS Master’s in International Management) Uluslararas? Yüksek Lisans program?n? geli?tirmi?tir. 
      
     1988 y?l?nda kurulan CEMS, bünyesinde 4 k?tadan 28 okul ve 50’den fazla ?irket bar?nd?rmaktad?r. Dünyada 50’den fazla ülkede 800’ün üzerinde CEMS MIM ??rencisi ve 5000’in üzerinde mezunu bulunmaktad?r.. CEMS MIM, 2009 y?l?nda The Financial Times taraf?ndan uluslararas? y?netim yüksek lisans programlar? aras?nda dünyada bir numara olarak g?sterilmi?tir.
      
     Uluslararas? e?itim platformunda ?ok ?nemli bir yere sahip CEMS ve Ko? üniversitesi ile ?irketimiz, se?kin uluslararas? ?irketlerin ve i?letme okullar?n?n olu?turdu?u ortak a?da bulunmakla, gelece?in global y?neticilerinin yeti?tirilmesinde ?nemli bir rol alacakt?r.  
      
     Daha fazla bilgi i?in
      
      
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区