<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. üniversite Sanayi ??birli?i ?al??malar?

     ??rencilerin üniversitelerden edinmekte olduklar? teorik bilgilerin yan? s?ra i? hayat?n? tan?malar?, i? deneyimi kazanmalar? ve hayata haz?rlanmalar?na katk?da bulunmak amac? ile AR?EL?K A.?., üniversiteler ile yapt??? protokoller ?er?evesinde hem ?irketimize, hem üniversitelere, hem de üniversite ??rencilerine kar??l?kl? katma de?er sa?layacak üniversite-Sanayi i?birli?i ?al??malar? yürütmektedir. 

     üniversite-Sanayi i?birli?i ?al??malar?; ?irketimizin sürekli geli?me ve iyile?me kapsam?nda belirledi?i Arge, mühendislik, üretim, bili?im teknolojileri gibi teknik ile sat??, pazarlama, insan kaynaklar?, mali i?ler gibi sosyal alanlar? kapsamaktad?r. 
      
     Bu i?birli?i ?al??malar? a??rl?kl? olarak 3. ve 4. s?n?f lisans ??rencilerinin ?dev ve bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora ??rencilerinin tez ?al??malar? ?er?evesinde yürütülmektedir. 
      
     Daha fazla bilgi i?in career@arcelik.com adresine mail yazabilirsiniz.
      
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区