<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Ar?elik A.?., dünyada giderek bozulmakta olan ekolojik dengeleri koruma alt?na almak amac?yla, ürünün hayat ?evrimi boyunca (ürünün tasar?m?ndan yok edilmesine kadar ge?en tüm süre?te) olu?turulan tüm düzenlemelere uymaktad?r. Bu y?nde var olan yasal düzenlemelerin yan? s?ra Avrupa Birli?i’ne ba?l? ülkelerde ulusal düzeyde al?nan yasal ?nlemlerin uyumlulu?unu sa?lamak amac?yla olu?turulan direktiflere de uymakta ve bu yakla??m?n? beyan etti?i ?evre politikas? ile taahhüt etmektedir.

     Ar?elik A.?.’nin ?evre ile ilgili bu yakla??m?n?n hayata ge?irilmesi, tedarik zincirinde bulunan tüm i?birlik?ilerinin bu yakla??ma dahil edilmesi ile sa?lanabilmektedir.

     ?evre dostu ürünlerin mü?teriye sunulmas? amac? ile tedarik?ilerimizin Ar?elik yasakl? / k?s?tl? kullan?m gerektiren maddeler listesine uymas? temel beklentimizdir. AB REACH tüzü?ü gereklilikleri de tedarik?ilerimizden ?evresel beklentilerimizin ?nemli bir par?as?d?r.

     Temin ürün Kimyasal Uygunluk ?artnamesi

     EK-1 Analiz Raporu/Deklarasyon Formu Temini ?artlar?

     EK-2 Yasakl?/K?s?tl?/Bilgiye Tabi Maddelerin CAS Numaralar?

     EK-3 SVHC Listesi

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区