<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Kalite Politikam?z

     Arçelik A.?. kalite politikas? logosuARÇEL?K A.?.’nin vizyonu do?rultusunda, geli?en ve güncel teknolojileri kullanarak, mü?teri beklentilerini a?arak kar??layan, kolay sat?n al?nabilir ve kullan?labilir, güvenilir ürünleri geli?tirir, üretir ve sat?? sonras? hizmet veririz.

      

      

      • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standard?n?n gereklerini yerine getirecek ?ekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyile?tirilmesi, 

     • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, tak?m ruhu içerisinde ?irket ve birim hedeflerine ula??lmas?, 

     • ?? süreçlerimizin özde?erlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performans?m?z? geli?tirecek önleyici yakla??mlar?n belirlenmesi, 

     • Sürekli iyile?tirme yakla??m? do?rultusunda tüm süreçlerimizdeki verimlili?in uluslararas? düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 

     • Yenilikçi ve yarat?c? yakla??mlar?n cesaretlendirilmesi, teknik ve davran??sal yetkinlikleri art?racak e?itimlerin gerçekle?tirilmesi

     yönünde faaliyetlerimizi Çevre, ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünle?ik bir ?ekilde yöneterek, dayan?kl? tüketim sektöründe kalite aç?s?ndan öncülü?ümüzle örnek bir kurulu? olmak için tüm gücümüzle çal???r?z.

      

     ??ER?KLER

     Ar?elik A.?. Sürdürülebilirlik Raporu

     一本道mw高清码二区三区