<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Logolar

      

      

     Ar?elik Logosu

     AR?EL?K
      

     Türkiye dayan?kl? tüketim sekt?rünün lider, ?evreci, yenilik?i, tasar?m ve teknolojik üstünlü?e sahip markas?, Türkiye’de “marka” denince akla ilk gelen isimdir. Beyaz e?ya, ankastre ürünler, elektronik ürünler, klima, haz?r mutfak, kü?ük ev aletlerinden olu?an geni? ürün gam?n?n yan? s?ra, Türkiye’nin en gü?lü, en yayg?n, uzman sat?? ve servis a??na sahip markas?d?r.

        
      Beko Logosu BEKO
     Dünya genelinde 100'den fazla ülkede 280 milyon ki?inin ak?ll? tercihi olan Türkiye'de solo, ankastre beyaz e?ya, kü?ük ev aleti, klima ve elektronik ürünleri ile ak?ll? ??zümler sunan, ?ok geni? bir tüketici kitlesinin ihtiya?lar?n? kar??layan ve gündelik hayatta kaliteyi art?ran dünya markas?d?r.
        
      Blomberg logosu BLOMBERG
     130 y?ll?k k?klü Alman markas? solo ve ankastre beyaz e?ya ürün gam?na sahiptir. Teknoloji, kullan?m kolayl??? ve ?evre dostu ?zellikleiniestetik tasar?m ile bir araya  getiren marka tüketicilerine ürünlerini “Sizinle Uyum ??inde” slogan?yla sunmaktad?r.Teknolojik, pratik, ?evre dostu ?zellikleri estetik bir tasar?m ile bir araya getiren Alman k?kenli 129 y?ll?k k?klü marka, “Hayat?n?zla Uyum ??inde” slogan?yla tüketicilere sunulan solo ve ankastre beyaz e?ya ürün gam?.
        
      Arctic logosu ARCTIC
     Romanya’n?n en ?ok bilinen, k?klü yerel markas?, Romanya beyaz e?ya pazar?n?n lideridir.
        
      Grundig logosu GRUNDIG
     1946 y?l?ndan beri Grunding, tüketicilerin hayatlar?n? daha da konforlu hale getirmek üzere tasarlanm?? yüksek kaliteli ve modern ürünler anlam?na gelmektedir. 2013'te büyük ev aletlerinin pazara sunumuyla birlikte, evdeki her odaya y?nelik ürünler sunarak, tüketici elektroni?inden elektrikli ev aletleri üreticisi konumuna ge?i?ini ba?ar?yla tamamlam??t?r.
        
      Altus logosu ALTUS
     Dayan?kl? tüketim ihtiya?lar?n? en ekonomik ?ekilde kar??lamak isteyenlerin markas?d?r.
        
      Flavel logosu FLAVEL
     ?ngiltere ve ?rlanda pazar?n?n beyaz e?ya markalar?ndan biridir. Tüketicilerin ihtiya?lar?n? ekonomik ?ekilde kar??layabildikleri solo ve ankastre beyaz e?ya ürün gam?na sahipir.
        
      Elektrabregenz logosu ELEKTRABREGENZ
     Avusturya'n?n 120 y?ll?k k?klü yerel markas? ve beyaz e?ya sekt?rünün en ?ok tan?nan markalar?ndan biridir.
        
      Leisure logosu LEISURE
     ?ngiltere solo pi?iriciler pazar?n?n geleneksel markas?. Klasik veya ?a?da? ?izgide tasarlanm?? gazl? ve/veya elektrikli kuzineler ile ankastre ürünler sunmaktad?r.
        
      Defy logosu DEFY
     Güney Afrika'daki ev aletleri pazar?n?n lider markas?d?r.

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区