<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Entelektüel Sermayemiz

     Teknoloji geli?tirmenin yan?nda geli?tirdi?i teknolojilerin korunmas?na da büyük ?nem veren, Türkiye’nin Ar-Ge lideri ve patent ?ampiyonu olan Ar?elik A.?., Dünya Fikri Haklar ?rgütü’nün (WIPO) yay?nlad??? ve en ?ok uluslararas? patent ba?vurusu yapan ?irketlerin s?raland??? listede 74. s?rada yer alarak, bu zamana kadar hem Ar?elik A.?.’nin hem de Türkiye’nin ula?t??? en iyi dereceye sahip olmu?tur. Son 10 y?ld?r, Ar?elik A.?. Dünya Fikri Haklar ?rgütünde en ?ok Uluslararas? Patent ba?vurusuna sahip ilk 200 ?irket aras?ndaki tek Türk ?irketidir. Avrupa Patent Enstitüsünün (EPO) son be? y?ld?r yay?nlad??? Y?ll?k Raporlar?na g?re, EPO taraf?ndan tescil edilen Türk ba?vurular?n?n yar?s? Ar?elik A.?.taraf?ndan ger?ekle?tirilmi?tir.

     2015 y?l?nda ger?ekle?tirilen patent ba?vurular? temel al?narak yap?lan s?ralama Ar?elik A.?., Türk Patent Enstitüsü taraf?ndan “Patent Ligi ?ampiyonlu?u” ve “En Fazla Uluslararas? Patent Ba?vurusu Yapan Firma” ?düllerine lay?k g?rülmü?tür.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区