<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Bize Kat?l?n

     AR?EL?K A.?. olarak amac?m?z, do?ru adaylar? ?irket havuzuna kazand?rmak, potansiyel aday say?s?n? artt?rmak ve bu ki?ileri sa?l?kl? y?ntemlerle de?erlendirerek ilgili pozisyonlara yerle?tirmektir. 

      
     ??e Al?m Süreci:
      
     • Aday havuzundan uygun bulunan adaylar g?rü?meye davet edilir. ?nsan Kaynaklar? taraf?ndan yap?lan ?n g?rü?me sonras?nda yabanc? dil testi, say?sal&s?zel yetenek testleri ve ki?ilik envanteri uygulan?r. Bu a?ama sonras?nda olumlu bulunan adaylarla ortak de?erleri ve yetkinlikleri sorgulamak amac?yla ?nsan Kaynaklar? ve ilgili b?lüm y?neticisi ikinci bir g?rü?me ger?ekle?tirir. 
      
     • G?rü?me sürecini ba?ar? ile tamamlayan adaylar De?erlendirme Merkezi uygulamas?na kat?l?rlar. AR?EL?K A.?. olarak De?erlendirme Merkezi uygulamas?n? tercih etmemizin nedeni bir ?ok farkl? metodu (pozisyona g?re grup ve/veya bireysel  ?al??malar) bir arada kullanma ve arad???m?z yetkinlikleri detayl? olarak g?zlemleme olana?? vermesidir. De?erlendirme merkezi sonucunda olumlu de?erlendirilen adaylar üst y?netim g?rü?mesine davet edilir.
      
     Bu a?amalar sonras?nda pozisyon i?in uygun bulunan adaylara ücret ve yan haklar hakk?nda bilgilendirme yap?larak i? teklifi yap?l?r. Aday?n da mutabakat? ile i?e giri? i?lemleri ger?ekle?tirilerek oryantasyon süreci ba?lat?l?r.
      

     ?? ba?vurusu ve güncel i? ilanlar? i?in t?klay?n?z.

      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区