<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Tedarik?ilerimizle ?li?kilerimiz

      Tedarik?i Günü

     Tedarik zincirimizin ?nemli halkas? ve bir payda? olarak g?rdü?ümüz tedarik?ilerimiz ile ileti?imimizi gü?lendirmek, stratejilerimizi, sat?nalma politikam?z? ve beklentilerimizi payla?mak amac?yla a?a??daki tarihlerde Tedarik?i Günleri düzenlenmi?tir.

     - Mart, 2011 – Uzakdo?u Tedarik?i Günü, Shanghai
     - May?s, 2012 – Tedarik?i Günü, Istanbul
     - Eylül, 2013 - Uzakdo?u Tedarik?i Günü, Shenzhen
     - Ocak, 2014 – Uzakdo?u Tedarik?i Günü, Taipei
     - May?s, 2015 – Kore Tedarik?i Günü, Seul
     - Eylül, 2015 – ?ran Tedarik?i Günü, Tahran
     - May?s 2016 – Global Tedarik?i Zirvesi, ?stanbul

     Tedarik?i gününde ?zellikle vurgulanan beklentilerimiz:

     • Ar?elik hedeflerine inanan ve destek olan,
     • Ar?elik ile tasar?mdan ba?layarak her a?amada üst düzeyde i?birli?i kuran, 
     • Kendini sürekli geli?tiren, vizyoner, yenilik?i teknoloji ve ürünler sunan,
     • Ar?elik büyüme h?z?na, esnekli?ine ayak uydurabilen,
     • Sürdürülebilir tedarik zinciri yakla??m?m?za uygun ?al??an,  
     • ?nsan, toplum ve ?evreye sayg?l? tedarik?i profilidir.

     Tedarik?i Geli?tirme Program?

     Yard?mc? sanayilere geli?imleri a??s?ndan destek olmaya ?al??an Sat?nalma Yard?mc? Sanayi Geli?tirme B?lümü, yard?mc? sanayilerimize altyap?lar?n? iyile?tirmelerinde destek olmak amac?yla projeler ba?latm??t?r. Bu ?al??malar hem firmaya rekabet?ilik konusunda avantaj sa?lamakta hem de maliyetler dü?ürülürken kalitenin artt?r?lmas? konusunda destek olmaktad?r.

     Bunun d???nda, yard?mc? sanayilerimizde “kazan? payla??m” modelli verimlilik projeleri devreye al?narak, kazan-kazan prensibi ?er?evesinde geli?tirme sa?lanmakta ve “hedef bazl?” yard?mc? sanayi y?netimiyle de tedarik?ilerin kalitelerini art?rmalar? ama?lanmaktad?r.

     Tedarik?i denetim ve ziyaretler s?ras?nda ??kan uygunsuzluklar i?in düzeltici ve ?nleyici aksiyon plan? haz?rlan?r ve takip denetimleriyle izlenir.
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区