<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Tedarik?i Devreye Alma

     Tedarik zinciri süreci hedefleri ve stratejileri do?rultusunda yap?lan analizler neticesinde, portf?y zenginle?tirilmesine y?nelik  aday tedarik?iler, “Tedarik?i Devreye Alma / De?erlendirme” sürecinden ge?er.  Tedarik?i devreye alma süreci ?er?evesinde, tedarik?iye bir?ok ad?m? kapsayacak ?ekilde de?erlendirme yap?l?r.

     Ar?elik A.?. taraf?ndan talep edilen malzeme / komponenti üretme kabiliyetine sahip teknik altyap?s?, maliyet uygunlu?u sat?nalma sekt?r sorumlusu taraf?ndan de?erlendirilen tedarik?inin; teknik yeterlilik, mali altyap?, kalite sistemleri, ?evre uygulamalar? ve i? eti?i uygulamalar?na ili?kin detayl? bilgileri tedarik?i portali üzerinden yeni bir tedarik?inin ba?vuru yaparak bilgilerini doldurdu?u tedarik?i bilgi formu arac?l??? ile derlenir.

     Tedarik?i bilgileri sat?nalma sekt?r sorumlusu, sistem geli?tirme y?neticili?i ve ürün direkt?rlükleri taraf?ndan de?erlendirildikten sonra, gerekli durumlarda tedarik?iye ürün direkt?rlükleri ve sat?nalma kat?l?m? ile ISO 9001 kalite y?netim sistem gereklilikleri, ISO 14001’in tedarik?ilerden beklentileri ve i? eti?i kurallar?, ve teknik yeterlilikler dikkate al?narak bir denetim planlan?r. Denetim sonucuna g?re uygun g?rülen tedarik?i onaylanarak devreye al?n?r. Uygunlu?u konusunda eksiklikler g?rülen tedarik?i ?artl? onayl? olarak devreye al?n?r ve tedarik?iden iyile?tirme talep edilir. Ar?elik A.?. ile ?al??mas? uygun g?rülmeyen tedarik?inin devreye alma süreci sonland?r?l?r.

     Linkler:
     •    Tedarik?i portali  

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区