<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Toplumsal Sorumluluk

     Arçelik A.?., toplumsal sorumluluk anlay???yla, faaliyet gösterdi?i ülkelerde istihdam, büyüme ve katma de?er yaratarak ekonomik fayda yaratman?n yan? s?ra kuruldu?u günden itibaren toplumsal ve çevresel konularda da öncü faaliyetleriyle “sürdürülebilir geli?im” için çal??maktad?r. Sosyal standartlar? iyile?tirmek ve sürdürülebilir geli?im önündeki engelleri kald?rabilmek için projeler geli?tirir ve uygular?z. 
      
     Kültür, Sanat ve Spora Destek
      
     Arçelik A.?., kültür ve sanat?n bir toplumun geli?iminde en önemli unsurlardan biri oldu?u ilkesinden hareketle, çe?itli kültür ve sanat etkinliklerine destek vererek ülkemizin bu konulardaki geli?iminde de rol oynamaktad?r. Arçelik, kültür ve sanat festivallerine verdi?i deste?in yan? s?ra, müzik alan?nda önemli sanatç?lar?m?z?n albümlerine ve belgesel çal??malar?na da destek olmu?tur.
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区