<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. S?zle?meler

      Ar?elik A.?., tedarik?ileri ile kar??l?kl? güvene dayal?, sorumluluk bilinci ve ileti?im ile in?a edilmi?, uzla?ma yetene?i ile kapsam ve s?n?rlar? belirlenmi? ticari ili?kiler kurar.

     Ar?elik A.?., tedarik?ileri ile tan?ml? ?al??ma ko?ullar?n?n ve  bu ?al??ma ko?ullar?n?n süreklili?inin sa?lanmas?  amac?yla; “Sat?nalma S?zle?meleri”ni tedarik?ileri ile kar??l?kl? olarak imzalar.

     S?zle?melerin temel amac?:
     •    ?al??ma ko?ullar?n?n kar??l?kl? olarak tan?mlanmas?, 
     •    ?al??ma ko?ullar?ndan uzakla?ma durumunda al?nacak tedbirlerin ve y?ntemlerin belirlenmesidir.

     Tedarik?ilerle imzalanan tüm s?zle?melerde, Ar?elik yasakl? malzeme ?artnamesi ve sorumlu sat?nalma politikas?na at?fta bulunularak belirtilir. Tedarik?iler, bu ?artname ve politikaya uyma konusunda denetlenir, gerekli e?itimleri verilir, uygunluklar? i?in düzeltici / ?nleyici faaliyetler ger?ekle?tirir ve Ar?elik de bunu takip eder. Ar?elik A.?.  yasalar? ihlal eden veya kanunlarla ?eli?en ?ekilde hareket eden tedarik?inin s?zle?mesini feshetme hakk?na sahiptir.

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区