<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Uygunsuzluklar?n Y?netimi

      Tedarikçilerin  s?f?r hatal? ürün ile  zaman?nda teslimat, çevre ?artlar? ve i? eti?i kurallar?  i?birli?inin süreklili?i için  Arçelik A.?.’nin en kritik beklentileridir.

     Arçelik A.?.sat?n ald??? malzemelerin kalite veya sevkiyatlar? ile ilgili uygunsuzluk arzetmesi durumunda ise, tedarikçiden düzeltici faaliyet, potansiyel uygunsuzluklar için ise önleyici faaliyet talebinde bulunabilir, kay?plar?n?n tazminini talep edebilir.

     Tedarikçi, bu talepleri de?erlendirecek, uygunsuzluk ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlayabilecek, bu planlar ve uygulama sonuçlar? ile ilgili olarak Arçelik A.?.’yibilgilendirebilecek bir sistem olu?turmaktan sorumludur.

     Arçelik A.?.taraf?ndan  tedarikçiye bildirilen kalite ?ikayetleri ve “Düzeltici/Önleyici  Faaliyet ?stekleri” 8D  formlar? kullan?larak, tedarikçi taraf?ndan yaz?l? olarak cevaplanmal?d?r.

     Tedarikçi cevab? a?a??daki ko?ullar? sa?lamal?d?r:

     Tedarikçi, 48 çal??ma saati içerisinde problem ile ilgili al?nan geçici tedbirleri bildirmelidir. Bu geçici tedbirler; yeniden kontrolleri, ay?klamalar?, stok ay?rma i?lemlerini, tedarikçi içerisinde yap?lan ürün blokelerini içerir. Tedarikçi,10 i? günü içerisinde problem ile ilgili al?nan kal?c? tedbirleri bildirmelidir.

     Kal?c? tedbirler:
     • Problemin kök nedeni tan?m?n?,
     • Düzeltici faaliyet ad?mlar?n?,
     • Düzeltici faaliyet ad?mlar? Arçelik’i etkileyen di?er proseslerde yayg?nla?t?r?labilir durumda iseplanlanan önleyici faaliyet ad?mlar?n?,
     • Düzeltici faaliyet ile ilgili sorumluluk ve zaman plan? tan?m?n? içermelidir.

     Uygunsuzluklar?n tedarikçi taraf?ndan etkin olarak kapat?lmamas? ve süreklilik arzetmesi durumunda sözle?menin feshedilmesi sözkonusudur.
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区