<menuitem id="xljnq"><dfn id="xljnq"></dfn></menuitem>
    <tbody id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></tbody>
    1. <track id="xljnq"><nobr id="xljnq"><address id="xljnq"></address></nobr></track>

    2. <bdo id="xljnq"></bdo>
    3. Malzeme Onay Süreci

      Arçelik A.?.,  malzeme ve proses do?rulamas? amac?yla, tedarikçiden numune talep eder. Numunelerin nitelik ve nicelikleri,  malzemeye göre farkl?l?k göstermekte olup;  Ürün ??letmeleri taraf?ndan belirlenir. Tedarikçi, numuneleri göndermeden önce uygun ölçme ve muayeneler ile numuneleri do?rulamal?d?r.

     Tedarikçi, do?rulama kay?tlar?n? da numuneler ile birlikte Arçelik A.?.’yegöndermelidir. Arçelik A.?., numune talebi s?ras?nda malzeme, proses ve kontrollerine yönelik detay kay?tlar? yaz?l? olarak talep edebilir.

     Tedarikçi, numuneleri “NUMUNE” tan?m? ile i?aretli olarak sevk etmelidir. Birden fazla kal?p veya kal?p gözü ile üretimin gerçekle?ti?i durumlarda, tedarikçi, her kal?p veya kal?p gözünden e? de?er say?da numune göndermeli ve numune üzerinde ait olunan kal?p veya kal?p gözünü belirtmelidir.

     Arçelik A.?.numune onay i?lemi sonras?nda “ONAY” veya “RET” karar?n? tedarikçiye bildirir. Seri üretime geçi? onay? “ilk numune kabul süreci” sonras?nda verilir. Arçelik, seri üretim onay? öncesi deneme partisi talep edebilir.

     Tedarikçiler, Arçelik A.?.?artlar?n? etkileyen  tasar?m, hammadde/malzeme ve proses de?i?iklikleri gibi  her türlü ürün gerçekle?tirme de?i?ikliklerini Arçelik'e bildirmekle yükümlüdür ve  Arçelik'in talebi ile malzeme onay süreci yeniden ba?lat?labilir.

     Arçelik Ürün ??letmeleri taraf?ndan tedarik kapsam?ndaki malzemenin onaylanmamas? durumunda seri al?m gerçekle?mez.
      

     ??ER?KLER

     一本道mw高清码二区三区